Misiune

Misiune

Furnizăm soluții integrate, fin acordate cu platformele de armament și sistemele tactice de angajare. Ne puteți suna sau scrie accesând formularul de contact.

Strategic Defense

Strategic Defense – soluția completă, profesională.

Operațiuni

Eficientă acoperire a întregului spectru operațional.

Contact

Primul pas al colaborării, prin formularul de contact.

STRATEGIC DEFENSE

Obiectivele Strategic Defense

Obiectivele Strategic Defense sunt cât se poate de precise și de specializate. Pentru atingerea lor, structura acționariatului și a staff-ului conține personal în mod predilect cooptat, cu înaltă calificare în domeniul armelor de foc, atât civile cât și militare, precum sportivi de tir categoria I, instructori în poligonul de tragere, antrenori de tir sportiv și militari cu vastă experiență operațională a războiului, precum și cu mare experiență de comandă, dobândite activ, în diverse teatre de operații NATO.

Pe latura tehnică efectivă, expertiza, atât la nivel practic cât și teoretic, se află la cote elevate în cadrul Strategic Defense, printre noi regăsindu-se atât ingineri militari în specialitatea armament cât și specialiști în eficientizarea și dezvoltarea platformelor armelor militare aflate astăzi în serviciu, ori în curs de implementare, ori în diverse etape premergătoare lansării lor oficiale. Desigur, mai multe informații, care pot avea o natură clasificată, sunt furnizabile exclusiv entităților care satisfac principiul necesității de a cunoaște și sunt autorizate pentru nivelul de acces necesar.

Pentru dezvoltarea capacității naționale de apărare și de securitate, ca necesar addendum la componentele existente astăzi în spectrul industriei de apărare națională, proiectăm realizarea de transferuri de tehnologie și furnizarea de soluții tehnologice inovative, atât militare cât și cu dublă utilizare, atât pentru armament cât și pentru optoelectronică, informatică, cibernetică și alte aplicații critice ale domeniului, implementabile într-un timeframe eficient acordat provocărilor regionale și amenințărilor militare de actualitate, cu potențial iminent, care generează o din ce în ce mai mare conștientizare a riscurilor militare și de securitate la nivel UE și NATO, context care impune astăzi acțiuni preparative, rapide și hotărâtoare, în direcția înzestrării cu armament, mijloace tehnico-tactice și dotări complexe, de ultimă oră, pentru forțele de apărare și de securitate națională, precum și pentru cele de asigurare a ordinii publice.

Sub imperativul aceluiași statu-quo regional, nu poate fi neglijată nici nevoia stringentă de asigurare și de pregătire a resursei umane disponibile pentru apărarea teritoriului național, fie că vorbim de populație sau de personalul instituțional dotat cu arme. Astfel, facilitățile de testare pentru arme de foc, muniții și repere conexe, dezvoltate de Strategic Defense, sunt destinate și configurabile inclusiv pentru a funcționa ca baze pentru formarea de instructori militari –capabili să instruiască populația în utilizarea armamentului și în tehnicile de luptă actuale- precum și ca baze pentru antrenarea de operatori instituționali capabili de interoperabilitate militară și logistică la cele mai înalte exigențe impuse de standardele NATO în vigoare.

O componentă larg disponibilă -relativ ușor mobilizabilă și, în bună măsură, deja instruită prin eforturi și mijloace proprii- a stocului uman strategic, disponibil, într-o utilă formulă de distribuire geografică, la nivelul teritoriului național și european, o constituie civilii autorizați pentru deținere sau port și folosire de arme și muniții letale.

Drept urmare, Strategic Defense nu poate ignora importanța covârșitoare a colecționarilor de arme autorizați, a vânătorilor, a sportivilor de tir, a instructorilor în poligonul de tragere, a antrenorilor de tir sportiv și a persoanelor îndrituite să procure arme cu destinația apărare și pază, ca personal defensiv, esențial și imediat, care a primit acces la arme și muniții letale în urma parcurgerii disciplinate a unui strict filtru legislativ și care se regăsește, strategic poziționat, pe toată suprafața României și a Europei.

Considerăm că ar fi un lucru absolut iresponsabil să ignorăm aceste categorii de persoane fizice, societățile comerciale și ONG-urile din domeniu sau poligoanele de tragere autorizate, să nu milităm pentru drepturile lor sau să nu acordăm asistență de specialitate pieței civile de arme și muniții din România și din UE. În directă consecință, una dintre liniile prioritare ale Strategic Defense privește și asigurarea disponibilității și furnizării de arme de foc letale, muniție, dispozitive, accesorii și echipamente aferente, pentru persoanele și entitățile civile, autorizate în mod legal.